Zima

Boraveći u švicarskim planinama pada mi na pamet:(i) Niskotemperaturna fizika; kako priroda (elektroni) pokazuje svoje pravo lice na temperaturama bliskim apsolutnoj nuli.(ii) Citat književnika Josifa Aleksandroviča Brodskog, kojeg se ne…

Continue Reading

Miris lavande

Originalni hejter A. G. Matoš u Mislima i pogledima [1] cinično je pisao o tome što se događa kada znanost dođe u masu. Valjda nije mogao ni naslutiti da bi masa mogla ući u znanost – proces koji je prvo krenuo kada je kapitalizam stavio šape na financiranje znanosti, pa je uspješan znanstvenik transformiran u uspješnog menadžera, a danas se manifestira na nivou odnosa karaktera iz prosječne meksičke sapunice: za malo medijske pažnje, povećanog broja followersa i „višeg cilja“, spremni smo da zaboravimo jezik s kojim govorimo.

Continue Reading
Close Menu